Les Tortugues Ninja estan de tornada.
Cerca Leonardo, Donatello, Rafael i Miquel Àngel per al nou Ninjashrine aventures.